Posted by on lip 9, 2016 in Informacje u ubezpieczeniach | 0 comments

Typologia ubezpieczeń

Ubezpieczenia jako zjawisko bardzo złożone, dzieli się i grupuje według różnych kryteriów. Jednym z takich kryteriów jest przedmiot ubezpieczenia. Biorąc ten aspekt pod uwagę, ubezpieczenia dzielimy na majątkowe, w których przedmiotem ubezpieczenia jest element majątku trwałego należącego do ubezpieczonego (może to być na przykład ubezpieczenie budynku, gospodarstwa rolnego), oraz na osobowe, gdzie jako przedmiot ubezpieczenia rozumie się osobę ubezpieczoną. Wyróżniamy tu ubezpieczenia na życie, od następstwa nieszczęśliwych wypadków. Kolejnym kryterium podziału jest podmiot ubezpieczenia, który wyróżnia ubezpieczenia gospodarcze oraz społeczne, czyli socjalne. Ubezpieczenia można podzielić także ze względu na ich obligatoryjny bądź nieobligatoryjny charakter, na obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczeniem obowiązkowym jest na przykład ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a nieobowiązkowym jest ubezpieczenie na życie.

Historia ubezpieczeń

Już w starożytności miały miejsce przypadki zrzeszania się podmiotów w celu wspólnego ponoszenia skutków nieszczęśliwych zdarzeń. Można ten fakt uznać za podwaliny współczesnych ubezpieczeń. Już za czasów Hammurabiego kupcy podpisywali umowy, aby razem ponosić koszty związane z nieszczęśliwymi wypadkami. W Polsce początek rozwoju ubezpieczeń przypada na wiek XVI i XVII. Również w naszym kraju pierwsze umowy ubezpieczeniowe opierały się na zasadzie samopomocy społecznej. Powoływano tak zwane kasy ogniowe, które były pierwowzorem dzisiejszych towarzystw ubezpieczeniowych. Ich celem było udzielanie pomocy osobom, które straciły dorobek swojego życia w wyniku zaistniałego pożaru. Instytucje najbardziej przypominające dzisiejsze firmy ubezpieczeniowe istniały w Wielkim Księstwie Poznańskim. Na przełomie 2003 i 2004 roku obchodzono w Polsce 200-lecie ubezpieczeń.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>