Ulgi podatkowe

Posted by on lip 28, 2015 in Finanse prywatne i publiczne | 0 comments

zloty-domowy-budzet-obrazek_duzy_4029741Niestety wraz z każdą zmianą przepisów podatkowych wszelkie ulgi dla podatników zostają powoli usuwane z systemu. Dzieje się tak, dlatego, ze władze próbują za wszystkich sił załatać powiększającą się dziurę budżetową. Nie zdają sobie jednak sprawy, że takie działanie najczęściej budzi społecznym sprzeciw, a obywatele czują się traktowani przedmiotowo. W tej chwili jednymi z pozostałych ulg są te na odliczenie kosztów dostępu do internetu, ulga wynikająca z różnicy w podatku VAT na niektóre materiały budowlane, oraz ulga na dzieci. Ta ostatnie prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie wycofana, co pozostaje w dużej sprzeczności z hasłami o polityce prorodzinnej naszego państwa.

Nie jest to działanie dalekowzroczne, ale o tym będzie można przekonać się dopiero za kilka lub kilkanaście lat. Systemy ulg podatkowych nie tylko dla osób fizycznych, ale również dla przedsiębiorców, a zwłaszcza te, związane z zatrudnianiem personelu, na pewno byłyby bardziej wskazane dla rozwoju gospodarczego. Mówią z reszt o tym wybitni ekonomiści, ale niestety nasz rząd pozostaje na te apele głuchy. Za pewnego rodzaju ulgi można uznać dotacje unijne, jednak te w ogromnej mierze kierowane są do bardzo uprzywilejowanej fiskalnie grupy, czyli rolników. Dostają oni te dotacje niemal automatycznie. W przeciwieństwie do nich osoba zatrudniona nie ma szans na taki dofinansowania, a przedsiębiorca musi udokumentować swoje powody tysiącami dokumentów, a i tak pewności nie ma, że zostanie zakwalifikowany do jakiegokolwiek systemu pomocy.

Read More

Oszczędzanie

Posted by on lip 28, 2015 in Finanse prywatne i publiczne | 0 comments

COszczędzanie jest jednym z działań, które pomagają się zabezpieczyć na przyszłość. Istnieją bardzo różne sposoby oszczędzania, a najpopularniejsze z nich to lokowanie pieniędzy na specjalnych kontach bankowych lub w papierach wartościowych. Jeżeli chodzi o lokaty bankowe, to prawie każda instytucja finansowa posiada w swojej ofercie kilka jej rodzajów, ale zazwyczaj oprocentowanie jest podobne. Lokowanie oszczędności w papiery wartościowe jest nieco trudniejszym zadaniem, ba należy właściwie określić ryzyko takich transakcji, które czasem może być dość wysokie. Dla osób ostrożnych proponowane są raczej obligacje państwowe, charakteryzujące się niewielka stopą zwrotu, ale uważane za pewne i bezpieczne. Fundusze zrównoważone oferują lokowanie środków po części w obligacje, a po części w akcje, co lekko zwiększa ryzyko, ale w razie krachu giełdowego nie powoduje utraty wszystkich oszczędności.

Fundusze agresywne opierają się głównie na lokowaniu środków w akcje, co wymaga bardzo dużej odwagi, ale także umiejętności przewidywania oraz wiedzy ekonomicznej. Jest to, bowiem inwestycja obarczona bardzo dużym ryzykiem, ale także przy dobrej koniunkturze zapewniająca ogromne i szybkie zyski. Jak oszczędzać i lokować należy zdecydować samodzielnie, ewentualnie z niewielka pomocą analityka. Jednak dla osób niemających pojęcia o instrumentach finansowych tego rodzaju najbardziej polecane są pakiety bezpieczne, bo nie spowodują one niepotrzebnych rozczarowań. Można także oszczędzać „do skarpety”, ale tutaj z racji inflacji zawsze będą generowane jakieś straty.

Read More

Szara strefa

Posted by on lip 28, 2015 in Finanse prywatne i publiczne | 0 comments

MTAyNHg3Njg,11833120_11833185Szara strefa jest zjawiskiem niezwykle rozpowszechnionym i generującym olbrzymie straty dla budżetu państwa. Jednakże z drugiej strony jej rozwój na pewno jest pobudzany poprzez grabieżczą gospodarkę finansowa naszego państwa. Jak bowiem mogą przedsiębiorcy wytrzymać aż takie obciążenia, jakie u nas maja miejsce w przypadku zatrudniania pracowników. Niektóry zdecydowanie wolą narażać się na kontrole i kary niż ryzykować bankructwo firmy.

W szarej strefie nie tylko się pracuje, ale także odbywa się za jej pośrednictwem sprzedaż różnych towarów. Obejmują ona swoim zasięgiem nie tylko osoby fizyczne, ale także prawne. Faktem jest, ze generuje ona zmniejszenia wpływów do kasy państwowej, ale także pozwala niektórym osobom na w miarę godziwe zarobki, nawet pomimo braku ubezpieczenia. Z reszta patrząc na to, co ma miejsce w sektorze ubezpieczeń emerytalnych, to nie należy się dziwić, bo w tej chwili nawet osoby pracujące legalnie nie mają pewności czy ich emerytura pozwoli na przeżycie, a nawet czy będzie wypłacona. Aby zapobiegać takiemu zjawisku, należałoby skonstruować system ulg dla przedsiębiorców krajowych, który zachęcałby ich do legalnego zatrudniania i oficjalnej sprzedaży.

Jednak na razie się na to nie zanosi, a polityka finansowa polegająca na ciągłym podwyższaniu obciążeń fiskalnych powoduje nawet jego poszerzenie. Szara strefa jest problemem globalnym, jednak częściej występującym w krajach o niestabilnej gospodarce, czyli właśnie takich jak Polska. Do rozwiązanie tych problemów potrzebne są długofalowe, rzeczowe i przemyślane systemy, których u nas nie ma.

Read More

Pomoc socjalna

Posted by on lip 28, 2015 in Finanse prywatne i publiczne | 0 comments

kredyt-konsolidacyjny-z-opoznieniami-w-bik-habza-finanse-profesjonalni-doradcy-kredytowi-biuro-kredytowePomoc socjalną można rozpatrywać dwojako. Mianowicie z jednej strony jest to znaczny wydatek dla państwa, a z drugiej stanowi dochód obywatela. Aby uniknąć podwójnego opodatkowanie dochód osiągnięty z pomocy socjalnej jest z niego zwolniony. Pomoc ta przyznawana jest osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, najczęściej chorym, samotnym, starym czy mającym problemy lokalowe. Jest ona realizowana za pomocą specjalnie wyznaczonych do celu instytucji. W sensie rzeczywistym stanowi ona dochód, ale z powodów socjologicznych i politycznych nie jest in tak traktowany. Sumy pomocy społecznej są niewielkie i na pewno nie są w stanie zapewnić zaspokojenia wszystkich potrzeb, ale na pewno pomagają w podstawowych. Pomoc społeczna w naszym kraju jest bardzo uboga i nie zawsze skierowana do właściwych odbiorców.

Odpowiedzialne za ten stan rzeczy są nie tylko uregulowania prawne, ale także beztroska, a wręcz głupota ludzi odpowiedzialnych za jej przydzielanie. Zdarza się tak, że ludzie pracujący na czarno kwalifikują się do zasiłków, a samotne matki z chorymi dziećmi przekraczają progi ubóstwa o kilka złotych i już nic im się nie należy. Polityka socjalna, tak jak wiele innych dziedzin finansowanych z budżetu wymaga u nas dość dużych zmian, ale w obecnym stanie gospodarczej nikt nie chce się tym zająć na poważnie. Wszelkie zmiany i reformy, jakie usiłują wprowadzać rządzący to tylko zmiany kosmetyczne, rzeczywiści e nić ni wnoszące, a obywatele nieustannie czekają na poprawę swoich warunków bytowych.

Read More

Inflacja

Posted by on lip 28, 2015 in Finanse prywatne i publiczne | 0 comments

finanse-8-63135_406x226Inflacja to niekontrolowany wzrost cen i wartości dóbr konsumpcyjnych. To zjawisko, jeżeli występuje w niewielkiej skali może nieznacznie pobudzać rozwój gospodarczy kraju. Zwykle jednak staje się zarzewiem niezadowolenia, ponieważ pieniądz, który gwałtownie traci na wartości powoduje spadek zamożności społeczeństwa. Zarzewiem inflacji może być nagłe załamanie rynku, ale także spekulacje cenowe czy gwałtowne wydarzenia na skale światową. Tren ten jest niekorzystna oznaką i zapowiadać może obniżenie rozwoju gospodarczego kraju, a celem rządu i związanych z nim państwowych instytucji finansowych powinno być zapobieganie takim zjawiskom.

Najgorszym z możliwych rozwiązań jest dodruk pieniędzy, ale współcześnie w państwach demokratycznych takich działań się raczej nie podejmuje. Aby zapobiec efektom inflacji władza nie może urzędowo nakazać obniżek cen, ponieważ nie ma takich uprawnień. Dzisiejsza inflacja w Polsce jest zapewne spowodowana wciąż rosnącymi cenami ropy naftowej, ale także działaniami krajowymi polegającymi na podniesieniu podatków. Dla przeciętnego obywatela inflacja oznacza tylko to, że realnie za tę samą prace dostaje coraz mniejsze wynagrodzenie, bowiem siła nabywcza pieniądza spada. Także na tej samej zasadzie oszczędności powierzone instytucjom finansowym nie zarabiają tyle ile pierwotnie zakładano, a czasem nawet tracą na wartości, bowiem stopień inflacji przekracza oprocentowanie lokat. Jest to zjawisko, które nie powinno przekraczać rocznego progi około 3%.

Read More